2016/17 TOUR OF TEXAS

Team Tour Final Finish Bid Qualifier Qualifier Finish Jr Nationals Final Finish
12 Elite 16th Place
13 Elite n/a
14 Elite 15th Place
15 Elite 13th Place
16 Elite 10th Place
16 Premier 25th Place
17 Elite 5th Place
18 Elite n/a USA